NOR Industri Gruppen Logo

Om NOR Elektro Automasjon

NOR Elektro Automasjon er et selskap etablert i 2016.
Vi skal være en foretrukken samarbeidspartner med riktig serviceinnstilling og kvalitetsfokus. Vi tenker sikkerhet i alt vi foretar oss.

Vi er en leverandør av elektro- og automasjonstjenester til:

 • Bolig
 • Bygg og anlegg
 • Industri
 • Offshore
 • Onshore
 • Marine

Våre ansatte har lang erfaring og utfører tjenester innen følgende fagfelt:

 • Prosjektledelse
 • Serviceingeniør
 • Automasjonsingeniør
 • Elektriker
 • Automatiker

Vi er lokalisert i Tankbåtvegen 2, Tananger i Sola kommune.

Kontakt

Livar Risa

Teknisk sjef / Installatør

Jan Kleppe

Avdelingsleder service

Svein E. Haaland

Avdelingsleder automasjon

Kristian Finnestad

Servicetekniker elektro